Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO „…DLA LASU DLA LUDZI”

16 kwietnia 2019 roku przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na zaproszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Nadleśnictwo ...więcej
 KOLEJNE UJAWNIONE PRZYPADKI NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W PRZEWOZIE OSÓB

Dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego skontrolowali kierowców samochodów osobowych, którzy świadczyli usługi zarobkowego przewozu osób przy wykorzystaniu tzw. aplikacji do ...więcej
 NOCNE DZIAŁANIA KONTROLNE

Nocne działania ukierunkowane na kontrolę trzeźwości kierowców nie ujawniły co prawda przypadku kierowania pojazdami ciężarowymi pod wpływem alkoholu jednak podczas ...więcej
 PRIMA APRILIS NIE DO KOŃCA TAKI ŚMIESZNY…

Kontrola przeprowadzona w prima aprilis przez wspólny patrol ITD oraz Policji zakończyła się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów. 29-letni kierowca stracił ...więcej
 WYSTARCZYŁA CHWILA  NIEUWAGI

1 kwietnia 2019 roku Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego na prośbę funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy przybyli na ...więcej
 STUDENCI KŁODZKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ NA ZAJĘCIACH W ITD

Transport drogowy jest istotnym segmentem polskiej gospodarki narodowej. Dynamiczny rozwój tej dziedziny wymusza wśród jego uczestników konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji ...więcej
 INSPEKTORZY PIERWSI NA MIEJSCU WYPADKU

Załoga patrolu dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego jako pierwsza przybyła na miejsce poważnego wypadku drogowego na krajowej „ósemce” koło Wrocławia. ...więcej
 KOLEJNY NIETRZEŹWY KIEROWCA ZATRZYMANY W POWIECIE KŁODZKIM NA DRODZE NR 8

0,58 ‰ alkoholu w organizmie miał kierowca samochodu ciężarowego, który został zatrzymany na w Boguszynie (powiat kłodzki, województwo dolnośląskie) ...więcej
 NIE TYLKO KONTROLĄ ITD ŻYJE – KONKURS „KIEROWCA SCANIA 2019”

23 marca 2019 roku w Oddziale Scania Polska Bolesławiec w miejscowości Okmiany koło Bolesławca odbyły się  eliminacje regionalne do ...więcej
 CZY RYSOWAĆ KAŻDY MOŻE ?

W niedzielę dnia 24 marca 2019 roku, na dolnośląskim odcinku autostrady A4, inspektorzy z legnickiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 61 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu