Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Ogłoszenia
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: referent prawny ds. windykacji w Wydziale Finansowo-Księgowym. Szczegóły ogłoszenia na stronie http://bip.dolnyslask.witd.gov.pl/Ogloszenia-1-44.html więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego ogłasza wynik naboru na stanowisko: aplikant  - stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu ...więcej
 LISTA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO APLIKANT INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE TRANSPORTU DROGOWEGO  WE WROCŁAWIU więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: aplikant  - stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego; ...więcej
 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: administrator ds. organizacyjnych w Wydziale Administracyjno-Technicznym praca poza korpusem służby cywilnej   Szczegóły ogłoszenia na stronie http://bip.dolnyslask.witd.gov.pl/Ogloszenia-1-44.html więcej
 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: referent ds. finansowo-księgowych w Wydziale Finansowo-Księgowym. Szczegóły ogłoszenia na stronie bip.dolnyslask.witd.gov.pl więcej
 
Akt powołania wręczył 30.05.2016 Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Podczas uroczystości w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, obecny był także p.o. Główny Inspektor ...więcej
 Na wniosek Szefa Służby Cywilnej piątek 27 maja 2016 roku, przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od ...więcej
 Uprzejmie informujemy , że WITD we Wrocławiu posiada do zbycia -  dalszego zagospodarowania: - Ford Transit 125 T 300- zabudowa biurowa ...więcej
 

1 2 3

>>> Archiwum <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś się na praktykę!

Zapraszamy do udziału w pracy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Organizujemy bezpłatne praktyki realizowane w Wydziale Inspekcji we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz Kłodzku, a także w Wydziale Prawnym, Wydziale Administracyjno-Technicznym oraz Wydziale Finansowym - w siedzibie urzędu, we Wrocławiu.

Warunkiem przyjęcia na praktykę jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Naczelnika Wydziału. Każdorazowo Student zwraca się z prośbą o umożliwienie praktyki załączając swoje CV oraz wnioskowany termin. W dniu rozpoczęcia praktyki Student oświadcza, że posiada wymagany stan zdrowia oraz zostaje przeszkolony z zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dla kandydatów:

- zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

- dokładność i rzetelność

- umiejętność obsługi komputera

- posiadanie ubezpieczenia NNW

Ramowy program praktyk:

- zapoznanie z zadaniami i trybem działania inspekcji transportu drogowego

- zapoznanie ze strukturą organizacyjną  Inspektoratu oraz obowiązkami znajdującymi się w kompetencji Wydziału

- udział w obiegu korespondencji w Inspektoracie, w tym z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów

- współredagowanie pism urzędowych

- nauka archiwizacji dokumentów

Dodatkowe informacje praktyka@dolnyslask.witd.gov.pl

Internetowy formularz zgłoszeniowy:

Przejdź do formularza.... 

Wniosek do WITD we Wrocławiu, można również złożyć tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu