Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Inspekcja radzi
Uprzejmei informujemy, że w dniach 5 i 6 stycznia 2017 r nie obowiązuje ograniczenie poruszania się pojazdód powyżej 12ton DMC więcej
 JAK REJESTROWAĆ AKTYWNOŚCI KIEROWCÓW POZA POJAZDEM ?

Rejestracja aktywności kierowcy w czasie dojazdu do miejsca podjęcia pojazdu lub powrotu z tego miejsca. W praktyce każdego kierowcy zdarzają się ...więcej
 DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA (WE) 561/2006

W trakcie trwania I „Stolika Inspekcyjnego” w dniu 25 września 2013 roku gro czasu poświęcone było omówieniu problemu odstąpienia od ...więcej
 ZAKAZY WAKACYJNE 2013

  W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym na drogach zaczną obowiązywać okresowe ograniczenia ruchu. Zakazy dotyczą pojazdów i zespołów pojazdów ...więcej
   Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tj. Dz. U. ...więcej
 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. ...więcej
 Bezpieczeństwo ruchu drogowego uzależnione jest w dużej mierze od kondycji psychofizycznej kierowców, która wynika m.in. z przestrzegania przez nich minimalnych ...więcej
 Przepisy ustawy o transporcie drogowym (art. 39 a) określają warunki, jakie powinien spełniać kierowca zatrudniany przez przedsiębiorcę (podmiot), który wykonuje ...więcej
   Obowiązki lub warunki wykonywania przewozu drogowego zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. ...więcej
 KONTROLE AUTOKARÓW

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu informuje, iż istnieje możliwość przeprowadzenia na wniosek rodziców, opiekunów lub organizatora wycieczki kontroli trzeźwości ...więcej
 

1 2

>>> Archiwum <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zapytaj inspektora!

Internetowy formularz zgłoszeniowy, który umożliwia szybkie i proste przekazywanie zapytań z zakresu przepisów ustawy o transporcie drogowym drogą elektroniczną.

Formularz zgłoszenia...

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu