Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW

KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW
W dniu 5 września 2017 roku inspektorzy z Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, jak co roku, przeprowadzili wzmożone kontrole pojazdów wykonujących przewozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Dolnego Śląska.

KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW
W trakcie działań, kontroli poddano 42 autobusy szkolne. W wyniku kontroli inspektorzy nałożyli na kierujących 10 mandatów karnych za następujące wykroczenia: za prowadzenie pojazdów dopuszczonych do ruchu w złym stanie technicznym oraz braki wymaganej dokumentacji.
KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW

Inspektorzy zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny autobusów, a także brakujące wyposażenie. Do weryfikacji stanu technicznego, dolnośląscy inspektorzy użyli pod niektórymi szkołami, posiadanej na wyposażeniu Mobilnej Linii Diagnostycznej. Najczęściej stwierdzane usterki to:

  • wycieki płynów eksploatacyjnych,
  • uszkodzony układ hamulcowy,
  • usterki zawieszenia,
  • niesprawne oświetlenie,
  • brak aktualnych badań technicznych,
  • nieoznaczone wyjścia awaryjne,
  • nieszczelny układ wydechowy.

KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW
KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW
KONTROLE DOLNOŚLĄSKICH GIMBUSÓW
Mimo świadomości przedsiębiorców i kierowców o cyklicznie prowadzonych działaniach kontrolnych w pierwszym dniu rozpoczęcia nauki szkolnej, dolnośląscy inspektorzy stwierdzili w ponad 23 % kontrolowanych autobusów negatywny stan techniczny.

W 6 przypadkach stwierdzone usterki techniczne były na tyle poważne, że stały się powodem wyeliminowania autobusów z ruchu. Stwierdzone nieszczelności układu hamulcowego, wycieki płynów eksploatacyjnych czy brak aktualnych badań technicznych to główne przyczyny niedopuszczania przez inspektorów autobusów do ruchu z nakazem zjazdu do warsztatu.


2017-09-05

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-09-05 14:46:58

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu