Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH

Rozpoczął się kolejny rok szkolny 2017/2018. Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego oddział w Legnicy wraz z funkcjonariuszem Policji z KPP Chojnów przeprowadziła spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach.

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH

Tym razem inspektorzy starali się przekazać swoją wiedzę najmłodszym uczniom klas I-III. Licząca ponad trzydzieścioro dzieci grupa poznała ogólne zasady ruchu drogowego, w szczególności bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły, na ulicy, bezpiecznego przewożenia samochodem i autobusem oraz bezpiecznej jazdy rowerem.

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH
EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH

Ponadto przekazano dzieciom wiedzę dotycząca zachowania się w różnych sytuacjach: gdy się zgubimy, gdy zaczepiają nas nieznajomi, jak zachować się przed groźnym psem oraz jak zaalarmować służby w wyjątkowych sytuacjach. Cała grupa dzieci z wielkim zaangażowaniem słuchała prezentacji i filmów edukacyjnych.

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH
EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH

Na zakończenie, w celu utrwalenia cały materiał został powtórzony, a najmłodsi słuchacze otrzymali pamiątki.

EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA NAJMŁODSZYCH

Warto dodać, że do legnickiego oddziału inspekcji wpłynęły dwie prośby dotyczące zorganizowania kolejnych spotkań, tym razem w szkołach gminy Prochowice.

 


2017-09-19

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2017-09-19 10:13:01

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu