Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


INSPEKCJA DLA DZIECI

INSPEKCJA DLA DZIECI
W odpowiedzi na prośby, które wpłynęły do legnickiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego  dotyczące zorganizowania spotkań z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego w dniu 25 września 2017 r. inspekcja odwiedziła dwie szkoły podstawowe, tym razem w gminie Prochowice. O godz. 9.00 w holu szkoły podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki rozpoczęło się spotkanie ponad 50 dzieci z inspektorem transportu drogowego.

Po tym spotkaniu o godz. 11.00 w szkole podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego na inspektora czekała kolejna grupa dzieci.

INSPEKCJA DLA DZIECI

Przewodnim tematem spotkań, w którym brało udział w sumie ponad 100 uczniów było bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Podczas prezentacji i filmów edukacyjnych inspektor przypomniał ogólne zasady i obowiązki uczestników ruchu drogowego zarówno pieszych jak i rowerzystów oraz również omówił kwestie związane z przewożeniem dzieci w samochodach i autobusach.

INSPEKCJA DLA DZIECI
,
INSPEKCJA DLA DZIECI

 Na koniec dokonano podsumowania i sprawdzenia zdobytej wiedzy. Inspektor na ręce dyrektorów szkół przekazał kamizelki ostrzegawcze, które będą służyć dzieciom podczas wycieczek, poprawiając ich bezpieczeństwo.

INSPEKCJA DLA DZIECI

Dzieci podarowały inspektorowi przepiękną laurkę z podziękowaniami.

INSPEKCJA DLA DZIECI
,
INSPEKCJA DLA DZIECI


2017-09-28

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2017-09-28 09:41:41

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu