Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


BEZ WYKRESÓWKI DO MARKETU

BEZ WYKRESÓWKI DO MARKETU
W dniu 08.01.2018 r. w Gogołowicach inspektorzy z legnickiego oddziału inspekcji zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą, którym wykonywany był transport drogowy artykułów spożywczych do jednej z sieci hipermarketów. W trakcie kontroli ustalono, że okazane wykresówki kierowcy nie zawierają wszystkich danych dotyczących prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Kierowca przyznał, że wyruszył w trasę około północy, jednak przez pierwsze dwie godziny nie wkładał wykresówki do tachografu. Dodatkowo dla ukrycia tego zdarzenia wpisał inne niż rzeczywiste, miejsce rozpoczęcia przejazdu. Analiza zapisów na wykresówkach w porównaniu z dokumentami przewozowymi wykazała, że miało to na celu ukrycie skrócenia odpoczynku.

Podobne zdarzenie, również dotyczące przewozu art. spożywczych, ci sami inspektorzy wykryli w piątek 05.01.2018 r. w Legnicy. W tym przypadku inna była metoda działania, co wynikało z innego typu tachografu – użyto magnesu przyłożonego do czujnika ruchu. Efekt jednak był ten sam: wykazywanie odpoczynku pomimo, że kierowca prowadził pojazd.

BEZ WYKRESÓWKI DO MARKETU
Jednak w obu przypadkach dokładna analiza zapisów tachografu ujawniła przypadki manipulacji. Jak widać świąteczny czas wygenerował nie tylko zwiększone zakupy, lecz też manipulacje zapisami tachografu dla uzupełnienia zaopatrzenia marketów w towar. Ponieważ zachowań tego typu nie można tolerować, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowców ukarano mandatami, natomiast wobec przedsiębiorców wykonujących transport drogowy, wszczęte zostały postępowania administracyjne. 


2018-01-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-02-02 13:07:32

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu