Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


ODPADY NA „PROMILACH”

ODPADY NA „PROMILACH”
Przed południem dnia dzisiejszego (09.01.2018) patrol składający się z funkcjonariusza Inspekcji Transportu Drogowego i Policji na ulicy Kłodzkiej (droga wojewódzka nr 381),  w Jedlinie Zdrój zatrzymał do kontroli pojazd ciężarowy marki MAN, którym przewoźnik z Województwa Opolskiego  realizował transport odpadów. Kontrola miała związek z czynnościami jakie Inspekcja Transportu Drogowego podjęła po ujawnieniu składowiska odpadów w Głuszycy
ODPADY NA „PROMILACH”
.

W trakcie kontroli funkcjonariusze powzięli wątpliwość co do stanu psychofizycznego kierowcy, od którego czuć było wyraźną woń alkoholu. Kierowca był nerwowy, miał problemy z koncentracją, z opóźnieniem reagował na polecenia wydawane przez kontrolujących.

Mając na względzie stwierdzoną sytuację  kierującego poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwszy pomiar wykazał 0,43 mg/l co w przeliczeniu daje wynik 0,86 ‰ (promila).

ODPADY NA „PROMILACH”
ODPADY NA „PROMILACH”

Dalsze czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości w  stanie technicznym pojazdu w postaci ubytków powietrza z układu pneumatycznego. W związku ze stwierdzonymi usterkami w układzie zawieszenia i hamulcowym  zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu.

ODPADY NA „PROMILACH”
.

W oparciu o art. 178a§1 KK  kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto, Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat.

W związku ze stwierdzeniem  przestępstwa dalsze czynności w sprawie prowadzić będzie Policja. 


2018-01-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-02-02 13:07:52

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu