Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE NIETRZEŹWEGO KIEROWCY

OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE NIETRZEŹWEGO KIEROWCY
Inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu będąc po służbie w asyście sąsiada ujął nietrzeźwego kierującego pojazdem osobowym, powiadomił o zdarzeniu organy ścigania i przekazał nietrzeźwego funkcjonariuszom Policji.

7 kwietnia 2018 r. około godziny 17:00 do inspektora będącego po pracy zwrócił się o pomoc zaniepokojony i zdezorientowany sytuacją sąsiad, który poinformował go, że po ul. Odrzańskiej w podwrocławskiej miejscowości Czernica jeździ nietrzeźwy kierujący, który kilka minut wcześniej uszkodził ogrodzenie jednej z pobliskich posesji. Z powziętych informacji wynikało, że nietrzeźwy stwarza śmiertelne zagrożenia dla innych użytkowników drogi.

Inspektor wraz z ww. osobą niezwłocznie udał się we wskazany rejon. Jak się później okazało w pojeździe prowadzonym przez nietrzeźwego kierującego zgasł silnik i nie mógł on kontynuować dalszej jazdy.

Kierującym był około dwudziestoletni obywatel Ukrainy. Widząc idących w jego kierunku ludzi wydobył z pojazdu czteropak piwa oraz śrubokręt i próbował oddalić się od pojazdu.

Wobec zaistniałej sytuacji inspektor wezwał kierującego do zachowania spokoju i pozostania przy pojeździe do czasu przybycia Policji.

OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE NIETRZEŹWEGO KIEROWCY

Wobec niezastosowania się kierującego do polecenia, inspektor przy wsparciu mieszkańca Czernicy uniemożliwił kierującemu oddalenie się z miejsca zdarzenia i zabezpieczył kluczyki pojazdu. Następnie o zdarzeniu poinformował Policję.

Do przyjazdu funkcjonariuszy Policji, nietrzeźwy kierujący zachowując się agresywnie i wulgarnie wobec interweniujących próbował kilkukrotnie siłą oddalić się od pojazdu.

Po dotarciu na miejsce mundurowych, kierujący został przekazany im do dalszych czynności, a pojazd który prowadził odholowano na parking.

OBYWATELSKIE ZATRZYMANIE NIETRZEŹWEGO KIEROWCY

 


2018-04-09

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2018-04-09 11:31:16

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu