Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


POŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

POŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
13 marca 2020 r. Inspektorzy z WITD Wrocław zostali wezwani przez Państwową  Straż Pożarną do zdarzenia, które miało miejsce około godz. 1:00 w nocy. Na drodze krajowej Nr S5 (143 km w kierunku Wrocławia) doszło do pożaru zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego i naczepy. Pożar został poprzedzony wystrzałem dwóch opon na osi napędowej ciągnika z prawej strony. 28-letni kierowca, który od sześciu miesięcy zawodowo kieruje samochodami ciężarowymi, próbował przemieścić zespół pojazdów na poszerzenie drogi w celu dokonania wymiany koła. W trakcie podjazdu w wyniku tarcia uszkodzonej opony doszło do pożaru. Kierowca pomimo użycia gaśnic będących na wyposażeniu pojazdu nie był w stanie samodzielnie ugasić źródła ognia. Inspektorzy potwierdzili, że zespołem pojazdów przewożony był towar niebezpieczny UN 3264 MATERIAŁ ŻRĄCY, CIEKŁY, KWAŚNY, NIEORGANICZNY, I.N.O. II grupa pakowania (kwas chromowy, kwas fosforowy) w ośmiu DPPL-ach do jednego z zakładów w Bochni, oraz artykuły spożywcze do miejscowości Chlebnia koło Krakowa. W konsekwencji tego zdarzenia kierowca nadjeżdżającego pojazdu ciężarowego zatrzymał się aby pomóc w gaszeniu pożaru. Po chwili z ogromną prędkością nadjechał kolejny pojazd członowy, który uderzył w stojącą naczepę. W wyniku uderzenia kierowca tego pojazdu poniósł śmierć na miejscu. Do akcji ratowniczo-gaśniczej zostały zadysponowane liczne jednostki służb ratunkowych. Droga zablokowana była do godzin południowych. W trakcie oględzin inspektorzy ustali, że zespół pojazdów nie został oznaczony prawidłowo tablicami barwy pomarańczowej, choć kierowca miał świadomość, iż powinien jechać pod pełnym ADR-em.  Gaśnice, którymi dysponował kierowca nie spełniały warunków określonych w 8.1.4.4 umowy europejskiej dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych  ADR – brakowało naniesienia na gaśnicy daty następnego badania kontrolnego.

POŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
POŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR
POŻAR TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR


2020-03-13

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-03-13 14:17:17

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu