Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


COFAŁ TIREM NA A4 PRZEZ 2 KILOMETRY

Wsparcie Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej na granicy polsko- niemieckiej na punktach kontroli sanitarnej, związanych ze spowolnieniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Kraju, to główne zadania inspektorów z WITD we Wrocławiu.

Inspektorzy od kilku dni prowadzili działania kontrolne pojazdów wracających z zagranicy. Kierowcom i pasażerom przekazywali materiały informacyjne i zalecenia GIS oraz karty lokalizacyjne, aby usprawnić wprowadzone w minionym tygodniu kontrole na granicach.

Na przejściach granicznych inspektorzy wspierali inne służby, poprzez kontrolę ruchu drogowego, bezpieczne wprowadzanie pojazdów do ruchu,  pilotowanie do Niemiec pojazdów cudzoziemców, którzy pomimo zakazu chcieli wjechać na terytorium Rzeczypospolitej.

COFAŁ TIREM NA A4 PRZEZ 2 KILOMETRY
COFAŁ TIREM NA A4 PRZEZ 2 KILOMETRY

Mimo, że większość kierujących ze zrozumieniem podchodziła do wprowadzonych procedur stosując się do zaleceń służb kontrolnych, zdarzali się również tacy, którzy przedkładali własny interes nad bezpieczeństwo innych.

W niedzielę 15.03.2020 r. inspektorzy z oddziału w Legnicy pełnili służbę na tymczasowym przejściu granicznym na A4 w Jędrzychowicach, w kierunku wjazdu na teren RP. W czasie, kiedy wszystkie zaangażowane służby, narażając swoje zdrowie i życie prowadziły czynności, które mają spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju, po przeciwnej stronie autostrady A4, kierowca 40 tonowego zestawu mimo zakazu i zdrowemu rozsądkowi, cofał do najbliższego zjazdu, bo jak wyjaśniał, pominął ten właściwy.

Dzięki interwencji ITD nie doszło do tragedii. Po stronie zaobserwowanego incydentu, na A4 samochodowy osobowe przemieszczały się z prędkościom ponad 100 km/h. Kierowca cofający ciężarówką z naczepą do zajadu miał jeszcze do pokonania ponad 500 metrów, przy ograniczonej widoczności na łuku drogi.

Zatrzymany kierowca  za popełnione wykroczenie otrzymał mandat karny i polecenie kontynuowania jazdy zgodnie z przepisami. Po zakończonej interwencji zatrzymał się kierowca innej ciężarówki stojący od paru godzin na wjazd do Polski. Podziękował za podjęte działania, poinformował, że zatrzymany kierowca cofał od samej granicy, prawie dwa kilometry. Inni kierowcy ostrzegli go na radio CB, że może doprowadzić do tragedii, jednak nic sobie z tego nie robił.

COFAŁ TIREM NA A4 PRZEZ 2 KILOMETRY

 


2020-03-16

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-03-16 14:20:11

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu