Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


obrazek naglowek  Działania Inspekcji Transportu Drogowego

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. 

KOLEJNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB

Trzech zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt kontroli nielegalnych przewozów osób przeprowadzonych przez ...więcej
 VIDEO REJESTRATOR ITD W WALCE Z PIRATAMI DROGOWYMI.

9 lipca 2020 roku Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego reagując na wniosek mieszkańców dzielnicy Brochów, przeprowadzili kontrole ukierunkowane na dyscyplinowanie ...więcej
 NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY

Sześć przeładowanych busów, usterki techniczne pojazdów, przekroczenie prędkości o 39 km/h na obszarze zabudowanym przy przewozie ADR ujawnili inspektorzy z ...więcej
 MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT NA PROMILACH.

8 lipca 2020 roku, na drodze krajowej  nr 94  miejscowość Przesieczany, w trakcie rutynowych czynności kontrolnych inspektorzy z jeleniogórskiego ...więcej
 AUTOBUSEM NAD MORZE BEZ HAMULCÓW ?

W dniu 7 lipca 2020 roku w ramach Akcji Bezpieczny Autobus Wakacje 2020, Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ...więcej
 ŚWIEŻO PO PRZEGLĄDZIE Z RAŻĄCYMI USTERKAMI STANU TECHNICZNEGO

Stan techniczny pojazdu ciężarowego, który przeszedł badania techniczne cztery dni przed kontrolą pozostawiał wiele do życzenia, a usterki techniczne ...więcej
 #GaszynChallenge

Wojewódzki Inspektort Transportu Drogowego we Wrocławiu po nominacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowyh i Autostrad Oddział we Wrocławiu, włączył się ...więcej
 NIESPRAWNA ŚMIECIARKA WYELIMINOWANA Z RUCHU

Strzelińskie „śmieciarki” ponownie pod lupą Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Stan techniczny pojazdów wciąż pozostawia wiele do życzenia. [2] 2 ...więcej
 PRZEWOZIŁ WĘGIEL NIESPRAWNYM POJAZDEM W CZASIE ZAKAZU

Przewoził na zakazie węgiel niesprawnym pojazdem - nie spodziewał się, że inspektorzy transportu drogowego pracują również w weekendy.[2] 27 ...więcej
 PRZEWOZIŁ TOWAR NIEBEZPIECZNY BEZ ZAŚWIADCZENIA ADR

Kierowca dokonujący przewozu towarów niebezpiecznych bez wymaganych uprawnień, zatrzymany przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego. [2] 26 czerwca w godzinach ...więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 75 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu