Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
PONAD 3 TONY NADWYŻKI  - powiększ

Pojazd dostawczy ważący ponad 6,5 tony wyeliminowany z ruchu to efekt typowania do kontroli Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. 18 listopada 2021 ...
 KOLEJNE KONTROLE NA A4 - powiększ

Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego po raz kolejny przeprowadzili wzmożone kontrole na autostradzie A4. Zatrzymano kierowców nie stosujących się ...
 DŁUGA LISTA USTEREK TECHNICZNYCH - powiększ

Długa lista poważnych usterek technicznych to wyniki kontroli dwóch pojazdów ciężarowych przeprowadzonych przez inspektorów z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego ...
 PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI - powiększ

Turecki przewoźnik niestosując się do przepisów umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) przewoził 22 tony towarów niebezpiecznych ...
 WYPADEK NA KRAJOWEJ ÓSEMCE  - powiększ

Inspektorzy kłodzkiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego z Wrocławia, pomagali w ustaleniu przyczyny wypadku pojazdu ciężarowego i auta osobowego, którego ...
 REPLAY NA A4 - powiększ

Dolnośląscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego po raz kolejny przeprowadzili wzmożone kontrole na autostradzie A4. Zatrzymano kierowców nie stosujących się ...
 KOLEJNY AUTOBUS Z USTERKAMI  - powiększ

Nieszczelność układu hamulcowego była powodem wycofania z ruchu autobusu, którym dzieci miały podróżować na wycieczkę szkolną. W poniedziałek 25 ...
 PRZEWÓZ OSÓB BEZ LICENCJI - powiększ

Dwóch zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt nocnej kontroli przewozu osób przeprowadzonych przez ...
 FATALNY STAN TECHNICZNY I WYŁĄCZENIE Z RUCHU - powiększ

W dniu 22 października 2021 roku wspólny patrol Inspekcji Transportu Drogowego z Kłodzka oraz funkcjonariuszy KPP Kłodzko realizując skargi ...
 DOLNOŚLĄSKA INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO W WALCE Z IV FALĄ PANDEMII. - powiększ

Inspektorzy z WITD Wrocław po raz kolejny na prośbę Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ...
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 91 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.


Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.