Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipProszę kliknąć na wybrany aktywny miesiąc aby zobaczyć informacje z działu dzialania.
Miesiąc, do którego dodane zostały informacje jest pogrubiony i podreślony.

Wybierz poszukiwany rok archiwum:
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień


WSPÓLNE DZIAŁANIA Z GDDKiA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA AUTOSTRADZIE A4

17 czerwca (czwartek) w okolicy Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) Żarska Wieś Południe (kierunek Wrocław) dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego uczestniczyli w ...PRZEWÓZ ODPADÓW NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI

Nadmiernie przeładowany pojazd zauważyli inspektorzy transportu drogowego wykonujący zadania kontrolne przy użyciu motocykli. Wydali kierowcy polecenie przejazdu na miejsce ...PRZEWÓZ ODPADÓW POJAZDEM Z USTERKAMI

Pojazdy przewożące odpady do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Rudna Wielka na Dolnym Śląsku pod lupą Inspektorów Transportu Drogowego ...NIESPRAWNE HAMULCE W KILKU POJAZDACH

W piątek (11 czerwca), inspektorzy z legnickiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili kontrolę drogową przy użyciu mobilnej linii diagnostycznej. ...PRZEWÓZ PASAŻERÓW PRZY OTWARTYCH DRZWIACH

Podczas rutynowego patrolu dróg inspektorzy z kłodzkiego oddziału terenowego Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego  zatrzymali do kontroli autobus, który poruszał ...ODPOCZYNEK W CZASIE JAZDY

We wtorek (8 czerwca) o godz. 10:00, na drodze wojewódzkiej 297 w miejscowości Łąka jeleniogórscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali ...PRZEWÓZ MIĘSA NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI

Pojazdem należącym do czeskiego przewoźnika, kierowca wiózł ładunek świeżego mięsa z Polski do Czech naczepą bez aktualnych badań ATP, ...PRZEŁADOWANY I NIESPRAWNY DOSTAWCZAK

W środę (2 czerwca) w miejscowości Radomierz na drodze krajowej nr 3 inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego ...AUTOLAWETA ODJECHAŁA NA LAWECIE

Inspektorzy dolnośląskiej ITD prowadząc działania z wykorzystaniem Mobilnej Linii Diagnostycznej zatrzymali dynamicznie do kontroli we wtorek (1 czerwca) na ...


INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.