Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


NA PROMILACH W TRAKCIE ZAKAZÓW

NA PROMILACH  W TRAKCIE ZAKAZÓW
Z zawartością 0,42 promilami alkoholu w organizmie, w czasie obowiązywania zakaz ruchu pojazdów ciężarowych - dalszą jazdę autostradą A4 kierowcy tira uniemożliwił zespół kontrolny Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

Dnia 11.08.2019 r. inspektorzy TD prowadzili działania dynamiczne na terenie powiatu legnickiego pod kątem kontroli autobusów przewożących dzieci oraz przestrzegania przez kierowców ciężarówek przepisów dotyczących obowiązywania okresowych ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. 

Uwagę ich zwrócił oplandekowany 40 tonowy zestaw pojazdów poruszający się autostradą. Pojazd zatrzymano na A4 na wysokości Legnicy. Przewożono nim ładunek z okolic Krapkowic do Niemiec.

Podczas kontroli kierowca zachowywał się nerwowo. Kontrola dokumentów dotyczących ładunku wykazała, iż   wykonywano przewóz drogowy w okresie obowiązywania zakazu ruchu na drogach dla tego typu pojazdów. Nie to jednak było przyczyną zdenerwowania kierowcy. Badanie kierującego alkomatem wykazało 0,21 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli około 0,42 promili w organizmie. Przed zatrzymaniem kierowca prowadził pojazd przez około 2 godzin. Jak tłumaczył alkohol spożywał dzień wcześniej.

Wobec przedsiębiorcy i zarządzającego transportem zostały wszczęte postępowania administracyjne. Przewoźnik na miejsce kontroli, celem zabezpieczenia pojazdu, wysłał innego kierowcę, który mógł kontynuować jazdę dopiero po zakończeniu obowiązywania zakazu ruchu.

Nietrzeźwy mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom policji do dalszych czynności, którzy już na miejscu zatrzymali mu prawo jazdy.

NA PROMILACH  W TRAKCIE ZAKAZÓW
NA PROMILACH  W TRAKCIE ZAKAZÓW


2019-08-12

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-08-12 12:31:45

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu