Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


DOLNOŚLĄSKA ITD NA PIKNIKU RODZINNYM W ZIĘBICACH

DOLNOŚLĄSKA ITD NA PIKNIKU RODZINNYM W ZIĘBICACH
W sobotnie popołudnie 10 sierpnia 2019 r., inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD uczestniczyli,  w organizowanym przez Burmistrza Ziębic Pana Mariusza Szpilarewicza, pikniku rodzinnym, który został zorganizowany w ziębickim  Parku Miejskim.

W pikniku wzięli udział przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego i podległych im służb.

Wśród atrakcji były występy artystyczne dla dzieci, pokazy ratownictwa w wykonaniu służb mundurowych, zabawy i gry zręcznościowe oraz konkursy z nagrodami. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się pokaz pojazdów służb mundurowych (ITD, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej),  wraz z ich wyposażeniem. Najmłodsi oraz ich rodzice i dziadkowie mogli z bliska zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym w codziennej pracy przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Celem tego przedsięwzięcia było również propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród najmłodszych. Każde z dzieci otrzymały kamizelki oraz odblaski poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego najmłodszych. Radość dzieci była niezmierna zwłaszcza z możliwości przymierzenia służbowych czapek inspektorów oraz obsługi sygnałów pojazdu uprzywilejowanego.

Dorośli uczestnicy imprezy mogli zaczerpnąć wiedzy o Inspekcji Transportu Drogowego, a co bardziej zaciekawieni także fachowej informacji o czasie pracy kierowców i zasadach wykonywania przewozów drogowych.

DOLNOŚLĄSKA ITD NA PIKNIKU RODZINNYM W ZIĘBICACH
DOLNOŚLĄSKA ITD NA PIKNIKU RODZINNYM W ZIĘBICACH
DOLNOŚLĄSKA ITD NA PIKNIKU RODZINNYM W ZIĘBICACH
DOLNOŚLĄSKA ITD NA PIKNIKU RODZINNYM W ZIĘBICACH
DOLNOŚLĄSKA ITD NA PIKNIKU RODZINNYM W ZIĘBICACH
DOLNOŚLĄSKA ITD NA PIKNIKU RODZINNYM W ZIĘBICACH
DOLNOŚLĄSKA ITD NA PIKNIKU RODZINNYM W ZIĘBICACH


2019-08-13

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2019-08-13 07:35:03

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu