Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip


Strona Główna  >>  Działania


LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA W ŚW. KATARZYNIE

LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA  W ŚW. KATARZYNIE
1 października 2019 roku odbyła się wyjątkowa lekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego przeprowadzona przez Inspektorów Transportu Drogowego.  W spotkaniu prócz 200 uczniów najmłodszych klas Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia wzięli udział wyjątkowi goście: Pan Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski, Pan Dariusz Przybytniowski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz przedstawiciele władz lokalnych.

W czasie prelekcji inspektorzy opowiedzieli dzieciom o zasadach bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.

Lekcję poświęconą bezpieczeństwu na drogach uzupełniły informacje o działaniach jakie Inspektorzy Transportu Drogowego podejmują na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczna ruchu drogowego.

Zajęcie uatrakcyjniła maskota inspektów pluszowy krokodyl oraz liczne nagrody specjalne rozdane w trakcie przeprowadzonego quizu.

LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA  W ŚW. KATARZYNIE
Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, chętnie odpowiadając na pytania gości, a prawidłowych zachowań na drodze uczyły się m.in. na specjalnie przygotowanym dla nich miasteczku ruchu drogowego.

W trakcie spotkania inspektorzy wręczyli wszystkim dzieciom praktyczne prezenty takie jak kamizelki odblaskowe, zawieszki i smycze.

LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA  W ŚW. KATARZYNIE
LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA  W ŚW. KATARZYNIE
LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA  W ŚW. KATARZYNIE


2019-10-01

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2019-10-02 08:45:53

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu