Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNIESPRAWNY AUTOKAR MIAŁ PRZEWOZIĆ MŁODZIEŻ

NIESPRAWNY AUTOKAR MIAŁ PRZEWOZIĆ MŁODZIEŻ
Niesprawny układ hamulcowy i wycieki płynów eksploatacyjnych ujawniono w autokarze, który miał przewieźć młodzież na rozgrywki sportowe z Legnicy do Opola. Pojazd skontrolował i wycofał z ruchu patrol dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Młodzi sportowcy pojechali zastępczym autobusem.

NIESPRAWNY AUTOKAR MIAŁ PRZEWOZIĆ MŁODZIEŻ
Autokar zatrzymano do kontroli w ramach akcji „Bezpieczny Autokar” na jednej z legnickich ulic w niedzielę (26 stycznia). Kontrola stanu technicznego wykazała usterki. Układ hamulcowy pojazdu był nieszczelny - siłownik hamulcowy lewego koła przedniej osi, felga oraz opona były zanieczyszczone wyciekającym płynem hamulcowym. Ślady wycieku pozwalały przypuszczać, że awaria trwała dłuższy czas. Inspektorzy zauważyli również wycieki oleju z silnika pojazdu.

NIESPRAWNY AUTOKAR MIAŁ PRZEWOZIĆ MŁODZIEŻ
Autobus nie został dopuszczony do dalszej jazdy. Kierowcę ukarano mandatem za stwierdzone nieprawidłowości i zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu do momentu naprawy usterek.

NIESPRAWNY AUTOKAR MIAŁ PRZEWOZIĆ MŁODZIEŻ
Na miejsce kontroli ITD przewoźnik podstawił zastępczy autokar. Tym razem inspektorzy nie mieli najmniejszych zastrzeżeń do jego stanu technicznego. Ale kierowca nie zauważył, że zegar tachografu był przestawiony w stosunku do rzeczywistego o ponad dwie godziny. Mógł więc ruszyć w trasę po dokonaniu wymaganej korekty.
NIESPRAWNY AUTOKAR MIAŁ PRZEWOZIĆ MŁODZIEŻ


2020-01-27

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-01-27 13:31:23

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.