Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPOWAŻNY WYPADEK NA DR. KR. NR 94

Strona Główna  >>  Działania

1POWAŻNY WYPADEK NA DR. KR. NR 94  - powiększ
Do poważnego wypadku doszło dnia 21 września 2021r. w godzinach przedpołudniowych, na drodze krajowej nr 94 pomiędzy Kawicami, a  Prochowicami. Jadący w kierunku Prochowic kierowca ciężarówki marki Iveco, zjechał na pobocze, a następnie stracił panowanie nad pojazdem, który w konsekwencji przewrócił się na bok. Z ciężarówki na jezdnię wypadł ładunek.

Kierowca pojazdu doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala, do którego również przewieziono karetką pogotowia rannego pasażera pojazdu Iveco.

Z komunikatu oficera prasowego legnickiej policji, zamieszczonego na stronach portalu lca.pl wynika, że do zdarzenia doszło w wyniku zajechania i uderzenia pojazdu marki Iveco przez wyprzedzający go pojazd marki Mercedes wraz z naczepą, który chciał uniknąć czołowego zdarzenia z prawidłowo jadącym pojazdem osobowym. Kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes nie zatrzymał się. Policja prowadzi czynności mające na celu jego zatrzymanie.

 Na miejsce wypadku oprócz policji, straży pożarnej i pogotowia zostali również wezwani inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu. Zgromadzone przez nich materiały pomogą policjantom w ustaleniu szczegółów przyczyn wypadku.

2POWAŻNY WYPADEK NA DR. KR. NR 94  - powiększ
3POWAŻNY WYPADEK NA DR. KR. NR 94  - powiększ


2021-09-21

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-09-21 15:01:06

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków ointerwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.