Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipWSPÓŁPRACA Z MILICKĄ POLICJĄ

Strona Główna  >>  Działania

W dniu 28 maja 2013 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami z sekcji ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu, w miejscowości Cieszków w godzinach od 8:30-12:00 przeprowadzili kontrolę pojazdów poruszających się po drodze krajowej nr 15. Działania były prowadzone przy użyciu specjalistycznego sprzętu, m.in. urządzenia AlcoBlow, będącego na wyposażeniu Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego we Wrocławiu. W wyniku podjętych działań, w godzinach od 8:30-9:30 w ramach akcji „Trzeźwy wtorek” skontrolowano 74 kierowców wjeżdżających z województwa Wielkopolskiego na teren województwa Dolnośląskiego. W wyniku przeprowadzonej akcji kontrolnej ujawniono 1 kierującego – kobietę, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Po przewiezieniu kierującej do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu ustalono, iż jest ona w stanie po spożyciu alkoholu, tj. zatrzymana miała 0,19 mg/l w wydychanym powietrzu.

1WSPÓŁPRACA Z MILICKĄ POLICJĄ   - powiększ

            Inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym wykonywany był przewóz na potrzeby własne bez wymaganego zaświadczenia. W sprawie tej wszczęto postępowanie administracyjne. Na kierowcę nałożono 4 mandaty karne, tj. za brak wymaganych dokumentów w chwili kontroli, nieprawidłowe operowanie przełącznikiem selektora tachografu cyfrowego oraz brak ubezpieczenia OC na pojazd i przyczepę – na łączną kwotę 700 zł.

2WSPÓŁPRACA Z MILICKĄ POLICJĄ   - powiększ

            Inspekcja zapowiada dalszą współpracę z Policją Milicką w celu poprawy bezpieczeństwa na tym  obszarze działania. 


2013-05-28

opublikowano przez:  Arent - Marzec Iwona
2018-11-22 14:03:01

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40