Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip(NIE) BEZPIECZNY AUTOKAR

Strona Główna  >>  Działania

W dniu 12 czerwca 2013 r., w godzinach popołudniowych inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w ramach akacji „Bezpieczny autokar” zatrzymali do kontroli autokar przewożący zorganizowaną grupę dzieci na trasie Kudowa Zdrój – Pszczyna. Autokarem podróżowało 50 dzieci w ramach wycieczki szkolnej. Pojazd należał do przewoźnika z województwa śląskiego.

1(NIE) BEZPIECZNY AUTOKAR - powiększ

W kontroli stwierdzono liczne usterki, w tym m. in. wycieki płynów eksploatacyjnych w obrębie jednostki napędowej pojazdu, luzy na końcówkach drążków kierowniczych, ubytki powietrza w pneumatycznym układzie hamulcowym, popękane tarcze hamulcowe , wycieki płynów eksploatacyjnych, brak obowiązkowego wyposażenia - młotków do szyb, brak prawidłowej liczby oznaczeń wyjść awaryjnych.

Analiza zapisów dowodu rejestracyjnego pojazdu wykazała, iż ostatni przegląd techniczny autokaru został wykonany w dniu 23.01.2012 r. a więc 18 miesięcy temu. Dodatkowo stwierdzono, iż data kolejnego przeglądu technicznego została wyznaczona na lipiec 2013 r. a więc o 12 miesięcy później niż wynika to z obowiązujących w tym zakresie przepisów, zgodnie z którymi autobus poddany kontroli powinien przechodzić okresowe badania techniczne nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

2(NIE) BEZPIECZNY AUTOKAR  - powiększ

Stwierdzone usterki układu hamulcowego należy uznać za szczególne niebezpieczne dla ruchu drogowego, także w kontekście trasy jaką poruszał się autobus a więc górskiego o dużym nachyleniu stoku oraz krętego odcinka drogi krajowej nr 8 (trasa przebiega w tym miejscu przez teren kotliny kłodzkiej).

3(NIE) BEZPIECZNY AUTOKAR  - powiększ

W związku ze stwierdzonymi rażącymi nieprawidłowościami zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu a kierowcy zakazano używania pojazdu w ruchu drogowym. Dodatkowo kierującego ukarano mandatem karnym a dodatkowo wszczęto czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie, która dopuściła feralny pojazd do ruchu drogowego co zagrożone jest wysoką karą grzywny. 

Dodatkowo przewoźnik został zobligowany do podstawienia innego autokaru, którym pasażerowie mogliby kontynuować wycieczkę. Podstawiony na miejsce autokar także został poddany szczegółowej kontroli w wyniku czego został dopuszczony do dalszej jazdy.

W okresie letnio – wakacyjnym odbywa się wzmożony ruch drogowy, w tym także autokarów przewożących zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. Zwiększony ruch implikuje także większą aktywność służb kontrolnych. Inspekcja Transportu Drogowego od wielu lat prowadzi działania pod nazwą „Bezpieczny autokar”. Wyniki tych działań z roku na rok wskazują na znaczną poprawę w zakresie bezpieczeństwa transportu drogowego osób, jednakże jak wskazuje opisany powyżej przypadek, w dalszym ciągu konieczna jest aktywności Inspekcji Transportu Drogowego mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych przewozów.

Na zakończenie należy zwrócić się z apelem do przewoźników, organizatorów wycieczek oraz innych uczestników przewozu drogowego, aby przez planowanym wyjazdem sprawdzali szczegółowo stan techniczny pojazdów oraz zapisy w posiadanych dokumentach co będzie skutkowało eliminacją stresogennych zarówno dla kierowców jak i pasażerów. Pamiętajmy, iż bezpieczeństwo naszych pociech jest najważniejsze.


2013-06-13

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2013-04-13 20:03:16

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43