Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKIEROWAŁ BEZ PRAWA JAZDY WPADŁ JADĄC NA CZERWONYM ŚWIETLE

Strona Główna  >>  Działania

1KIEROWAŁ BEZ PRAWA JAZDY WPADŁ JADĄC NA CZERWONYM ŚWIETLE  - powiększ
Dnia 12.02.2021 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania kontrolne na terenie Legnicy. Jadąc ulicami miasta zatrzymali się przed przejściem dla pieszych, przed którym znajdowały się sygnalizatory z zapalonym czerwonym światłem. Obok nich, mimo zakazu wjazdu za sygnalizator, przejechał przez przejście dla pieszych kierujący samochodem osobowy marki Volkswagen Passat. Mając na uwadze stworzone zagrożenie na przejściu dla pieszych inspektorzy podjęli szybą interwencję. Udało się zatrzymać do kontroli pojazd kilkaset metrów dalej, przed kolejnym przejściem dla pieszych. Jak się okazało za kierownicą siedział młody kierowca, który nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym. Ponadto, w trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że ważność badań technicznych pojazdu upłynęła w maju ubiegłego roku.

W wyniku podjętych czynności na kierującego nałożono dwa mandaty karne w łącznej kwocie 800 zł za niezastosowanie się do sygnału świetlnego oraz kierowanie pojazdem przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdem. Kontrolowany pojazd nie został dopuszczony do dalszego ruchu.


2021-02-12

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-02-12 14:15:24

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43