Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipSZYBKA POMOC INSPEKTORÓW NA OBLODZONEJ S8

Strona Główna  >>  Działania

1SZYBKA POMOC INSPEKTORÓW NA OBLODZONEJ S8  - powiększ
Szczęście w nieszczęściu to chyba najtrafniejsze określenie tego co wydarzyło się na 40 km drogi ekspresowej S8 w piątkowy poranek 12 lutego br. Jadący w kierunku Oleśnicy pojazd osobowy marki Nissan Navara podczas wyprzedzania na oblodzonym odcinku drogi wpadł w poślizg co zakończyło się rozbiciem pojazdu. Jadący przed pechowym kierowcą Inspektorzy podjęli błyskawiczną interwencję. Uszkodzony pojazd wraz z podróżującymi w asyście radiowozu został doprowadzony w miejsce bezpieczne zlokalizowane poza drogą ekspresową. Decyzja okazał się trafna, gdyż później w tym samym miejscu doszło do dwóch kolejnych kolizji. W jednej z nich uczestniczyły pojazdy ciężarowe.

2SZYBKA POMOC INSPEKTORÓW NA OBLODZONEJ S8  - powiększ
12 lutego br. parę minut po godzinie 7 patrolujący krajową S8 inspektorzy Transportu Drogowego z Wrocławia zaobserwowali, iż jadący za nimi pojazd marki Nissan Navara wpadał w poślizg i uderzył w barierki energochłonne.

Do zdarzenia doszło na 40 km drogi krajowej S8 kilka kilometrów przed zjazdem do miejscowości Oleśnica.

Inspektorzy po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i stwierdzeniu braku poszkodowanych zdecydowali o skierowaniu pojazdu poza obręb drogi ekspresowej.

Uszkodzony pojazd w asyście Inspektorów poruszających się radiowozem na sygnał świetlnych został odprowadzony w bezpieczne miejsce.

Jak się później okazało w tym samym miejscu doszło do kolejnych zdarzeń drogowych.


2021-02-15

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-02-15 10:42:22

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40