Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bip„EKSPRESEM” Z POLSKI DO TURCJI

Strona Główna  >>  Działania

1„EKSPRESEM” Z POLSKI DO TURCJI  - powiększ
16 lutego 2021 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Transportu Drogowego we Wrocławiu Prowadzili działania na drodze ekspresowej S3, na terenie powiatu legnickiego. Pierwszy do kontroli został zatrzymany pojazd członowy składający się z ciągnik siodłowego oraz naczepy. Przewożono nim 22 tony ładunku.

W ramach kontroli technicznej weryfikowano działanie układu hamulcowego. W tego typu pojazdach wyposażonych w dwuobwodowy hamulcowy układ pneumatyczny stosuje się dwa przewody łączące ciągnik z naczepą. Uwagę inspektorów zwróciło to, że naczepa z ciągnikiem połączona była tylko jednym przewodem pneumatycznym (żółtym), podczas gdy kolejny przewód (czerwony) z oderwanym szybkozłączem, zamiast być wpięty do naczepy,  przymocowany był opaską zaciskową do stopnia drzwi w kabinie ciągnika.

2„EKSPRESEM” Z POLSKI DO TURCJI   - powiększ
Czerwony przewód, tzw. zasilający służy do utrzymywania ciśnienia w układzie w celu odblokowania hamulca postojowego natomiast przewód żółty, tzw. sterujący służy do sterowania hamulcem zasadniczym. Kierowca wyjaśnił, że przewód zasilający uległ awarii w dniu poprzednim. Nie był w stanie go naprawić, więc wykonał takie podłączenie, które pozwalało mu na jazdę. Jednak w tym wypadku hamulce w naczepie nie działały. Kierowca przyznał, że pojazd był przez to niestabilny, co miało wpływ na bezpieczeństwo innych użytkowników ruchu drogowego. Przy warunkach atmosferycznych panujących w dniu kontroli oraz śliskiej nawierzchni , nietrudno sobie wyobrazić konsekwencje sytuacji, w której naczepa z ładunkiem ważąca około 30 ton zaczęłaby wyprzedzać ciągnący ją pojazd, „zmiatając” z drogi inne pojazdy przy gwałtownej próbie hamowania.

Dalsza kontrola wykazała, że jedna z opon w naczepie miała nie tylko nadmiernie zużyty bieżnik, ale również jego ubytki odsłaniające kord opony.

3„EKSPRESEM” Z POLSKI DO TURCJI  - powiększ

Z kolei kontrola ciągnika ujawniła, że w listopadzie 2020 r. został zatrzymany przez Policję dowód rejestracyjny pojazdu z powodu upływu ważności badania technicznego. Po tym zdarzeniu został on wprawdzie poddany badaniu technicznemu na początku grudnia 2020 r., jednak wynik jego badania był negatywny. Wobec tego ciągnik poruszał się po drodze publicznej pomimo tego, że nie był dopuszczony do ruchu. Od ponad pół roku nie miał ważnych badań technicznych. Mimo tego ciągnął naczepę posiadającą usterki niebezpieczne. A to wszystko w zimie na śliskiej jezdni.

Kontrola skutkowała wszczęciem postępowania administracyjnego wobec przewoźnika, a kierowcę ukarano mandatami. Wydano zakaz jazdy kontrolowanym zespołem pojazdów po drodze publicznej.

W tym samym dniu skontrolowano pojazd członowy przewoźnika tureckiego.

4„EKSPRESEM” Z POLSKI DO TURCJI   - powiększ
W trakcie kontroli czasu pracy kierowcy, na podstawie pobranych danych cyfrowych ustalono, że od 2 do 4 lutego 2021 r. kierowca wykonywał przejazd z Polski do Turcji. Pokonanie tej trasy zajęło kierowcy około 43 godzin, w trakcie których nie wykonał żadnego przepisowego odpoczynku, ograniczając się do jednej przerwy trwającej mniej niż 2 godziny i jednej ponad 4 godziny. Stwierdzono, że w ciągu tego czasu kierowca przekroczył dzienną normę prowadzenia pojazdu (10 godzin) o 16 godzin i 30 minut, normę prowadzenia pojazdu bez przerwy (4 godziny i 30 minut) przekroczył dwukrotnie, w pierwszym przypadku o 6 godzin i 37 minut, a w drugim o 2 godziny i 44 minuty, a ponadto skrócił wymagany dzienny odpoczynek (9 godzin) w pierwszym przypadku o ponad 7 godzin, a w drugim o 4 godziny i 42 minuty. Na pytanie dlaczego prowadził pojazd nie stosując się do żadnych norm czasu pracy kierowców wyjaśnił, że był to swoisty „Polska-Turcja Expres”, gdyż musiał w krótkim czasie dowieźć ładunek.
5„EKSPRESEM” Z POLSKI DO TURCJI   - powiększ

Inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne wobec przewoźnika, a kierowcę ukarali mandatami karnymi.


2021-02-18

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-02-18 07:54:17

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40