Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipNACZEPA Z WYRWANĄ OSIĄ

Strona Główna  >>  Działania

1NACZEPA Z WYRWANĄ OSIĄ  - powiększ
Szereg poważnych usterek technicznych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego ujawnili podczas kontroli inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

2NACZEPA Z WYRWANĄ OSIĄ  - powiększ
6 kwietnia inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego prowadząc kontrole na terenie powiatu kłodzkiego, otrzymali od funkcjonariuszy Straży Granicznej informację, że przez polsko-czeskie przejście graniczne w miejscowości Kudowa Słone wjechał na terytorium RP pojazd, którego naczepa porusza się poza prawidłowym torem jazdy.

3NACZEPA Z WYRWANĄ OSIĄ  - powiększ
Inspektorzy zatrzymali pojazd członowy do kontroli w miejscowości Kudowa Zdrój, który pod ich nadzorem przekierowany został w bezpieczne miejsce, gdzie poddali go szczegółowej kontroli.

4NACZEPA Z WYRWANĄ OSIĄ  - powiększ
W wyniku kontroli stanu technicznego inspektorzy stwierdzili, że jedyna oś naczepy została w wyniku zdarzenia drogowego do którego doszło na terenie Czech, całkowicie wyrwana z mocowań, a przewoźnik, w celu przejazdu do miejsca garażowania, postanowił zabezpieczyć uszkodzony element pasami transportowymi.

5NACZEPA Z WYRWANĄ OSIĄ  - powiększ
Zniszczenie w znacznym stopniu elementu nośnego spowodowało również uszkodzenie pozostałych układów i podzespołów pojazdu. W wyniku dalszej weryfikacji technicznej inspektorzy stwierdzili całkowicie niesprawny układ hamulcowy, w tym uszkodzenie przewodów oraz siłowników hamulcowych, uszkodzony układ ABS, brak mocowania osi pojazdu powodujące pogorszenie stabilności toru jazdy, negatywny wpływ na działanie układu oraz nadmierny ruch osi względem mocowań, uszkodzenia układu zawieszenia pneumatycznego w stopniu mającym poważny wpływ na jego działanie – brak poduszek pneumatycznych.

6NACZEPA Z WYRWANĄ OSIĄ  - powiększ
Tak poważne uszkodzenia pojazdu skutkowały jego całkowitym wyłączeniem z ruchu drogowego.

Wobec przewoźnika inspektorzy wszczęli postępowanie administracyjne, a kierowcę ukarali mandatem karnym w związku z stworzeniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


2021-04-07

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-04-07 11:12:05

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845