Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipKOLEJNY DZIEŃ REALIZACJI WNIOSKÓW O KONTROLĘ I KOLEJNE ZATRZYMANIA

Strona Główna  >>  Działania

1KOLEJNY DZIEŃ REALIZACJI WNIOSKÓW O KONTROLĘ I KOLEJNE ZATRZYMANIA  - powiększ
Inspektorzy transportu drogowego z wrocławskiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego kolejny raz realizowali działania na wniosek Rady Osiedla przy ul. Miłoszyckiej we Wrocławiu. Powód – nieprzestrzeganie przez kierowców pojazdów ciężarowych znaku zakazu wjazdu.

30 kwietnia br. na wniosek Rady Osiedla inspektorzy Transportu Drogowego, przeprowadzili kontrolę przestrzegania przez kierujących znaku drogowego B-5 - "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" na ul Miłoszyckiej we Wrocławiu.

Miejsce kontroli nie jest przypadkowe gdyż w pobliżu znajduje się przedszkole, a sama jezdnia jest zwężona i odbywa się na niej ruchu wahadłowy.

2KOLEJNY DZIEŃ REALIZACJI WNIOSKÓW O KONTROLĘ I KOLEJNE ZATRZYMANIA  - powiększ
Jak pokazuje praktyka, kierowcy samochodów ciężarowych pomimo wielodniowych kontroli inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego w tym miejscu i kolejnych zatrzymań notorycznie nie stosują się do zakazu, stwarzając duże zagrożenie dla mieszkańców osiedla.

Już w godzinach porannych inspektorzy zatrzymali cztery duże pojazdy ciężarowe w tym miejscu.

Za niezastosowanie się do znaku B-5 inspektorzy nałożyli na kierowców mandaty karne w kwocie po 500 złotych każdy oraz po trzy punkty karne.

W najbliższych dniach działania będą kontynuowane.


2021-04-30

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-04-30 09:56:36

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845