Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipMOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W KARKONOSZACH

Strona Główna  >>  Działania

1MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W KARKONOSZACH   - powiększ
W dniach 4-7 maja 2021 r  inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej ITD prowadzili na terenie powiatu karkonoskiego, bolesławieckiego oraz lubańskiego wzmożone kontrole stanu technicznego pojazdów z wykorzystaniem Mobilnej Linii Diagnostycznej. Efektem kontroli było zatrzymanie i wyeliminowanie z ruchu 17 niesprawnie technicznie pojazdów, z których 14 było przeładowanych.

W kontrolowanych pojazdach stwierdzano wycieki płynów eksploatacyjnych, popękane resory, pękniętą ramę pojazdu oraz nadmiernie zużyte ogumienie.

Kierowców przeładowanych „busów” ukarano mandatami karnymi i  mogli oni odjechać po przeładowaniu nadwyżki towarów na inne firmowe pojazdy, natomiast pojazdy z usterkami niebezpiecznymi opuszczały punkty kontroli wyłącznie na lawetach.

W jednym przypadku ujawniono kierowanie pojazdem ciężarowym przez kierowcę, który posiadał tylko prawo jazdy kategorii B, a powinien posiadać  prawo jazdy kategorii C.

2MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W KARKONOSZACH   - powiększ
3MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W KARKONOSZACH   - powiększ
4MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W KARKONOSZACH   - powiększ
5MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W KARKONOSZACH  - powiększ
6MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W KARKONOSZACH   - powiększ
7MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W KARKONOSZACH  - powiększ
8MOBILNA LINIA DIAGNOSTYCZNA W KARKONOSZACH   - powiększ


2021-05-07

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-05-07 12:55:42

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40