Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI  - powiększ
We wtorek 11 maja inspektorzy ITD z oddziału terenowego w Kłodzku jak co dzień wykonywali swoje obowiązki, dbając o porządek ruchu i bezpieczeństwo na drogach.

2PRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI  - powiększ
W wyniku działań prowadzonych dynamicznie na obszarze powiatu kłodzkiego inspektorzy zatrzymali do kontroli między innymi dwa samochody dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., które po doprowadzeniu na punkt kontrolny, zostały zważone.

3PRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI  - powiększ
W obu przypadkach przekroczenia dopuszczalnej ładowności okazały się drastycznie duże. Jeden z pojazdów ważył 5550 kg (przekroczenie ładowności o 2050 kg), natomiast drugi ważył 7700 kg czyli o ponad dwa razy więcej niż wynosi jego dopuszczalna masa całkowita. Ładowność, która wynosiła 555 kg została przekroczona o ponad 7,5 razy.

4PRZEŁADOWANE DOSTAWCZAKI  - powiększ
Kierowcy obu pojazdów zostali ukarani mandatami karnymi. Pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy bez uprzedniego rozładowania nadmiaru towaru.


2021-05-13

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-05-13 06:58:29

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40