Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI  - powiększ
Przewoził towary niebezpieczne bez wyposażenie awaryjnego i ważnej kalibracji tachografu. Zatrzymali go inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego.  

We wtorek (18 maja)inspektorzy transportu drogowego z oddziału terenowego w Kłodzku jak co dzień wykonywali swoje obowiązki, dbając o porządek ruchu i bezpieczeństwo na drogach.

2PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI  - powiększ
W wyniku działań prowadzonych na drodze krajowej nr 8 w Jeleniowie koło  Kudowy Zdroju, inspektorzy zatrzymali do kontroli m.in. ciężarówkę należącą do czeskiego przewoźnika, którą przewożone były towary niebezpieczne.

3PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI - powiększ
Kontrola wykazała szereg nieprawidłowości zarówno w czasie pracy kierowcy, jak i z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych m.in. kierowca nie posiadał wymaganego wyposażenia awaryjnego i ochronnego niezbędnego przy przewozie towarów niebezpiecznych.

Ponadto tachograf zainstalowany w kontrolowanym pojeździe od przeszło roku nie został poddany badaniu okresowemu.

Na kierującego zostały nałożone mandaty karne, a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające zagrożone wysoką karą.


2021-05-20

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-05-20 13:35:57

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40