Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipO MAŁY WŁOS OD TRAGEDII

Strona Główna  >>  Działania

1O MAŁY WŁOS OD TRAGEDII - powiększ
Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek (21maj 2021r) w godzinach przedpołudniowych na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S3, w okolicach Lubina. Kierowca samochodu osobowego jadący w kierunku Zielonej Góry, jak wyjaśniał, zasną z przemęczenia za kierownicą w wyniku tego zniosło go na środek jezdni, następnie uderzył w barierę rozdzielające dwie jezdnie o przeciwnym kierunku ruchu S3, auto się obróciło i zatrzymało na środkowym pasie zieleni.

Pierwszymi na miejscu zdarzenia byli inspektorzy z dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego, którzy jechali na punkt kontrolny. Zaprzestali tych czynności i ruszyli z pomocą. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia, poinformowali służby ratunkowe i zajęli się poszkodowanym kierowcą. Kierujący mimo groźnie wyglądającej kolizji nie miał widocznych obrażeń, a jego zachowanie nie wskazywało że coś mu dolega. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia sprawę przejęła policja, która ustali przyczyny i okoliczności zdarzenia.

2O MAŁY WŁOS OD TRAGEDII  - powiększ


2021-05-21

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2021-05-21 12:41:24

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40