Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipAUTOLAWETA ODJECHAŁA NA LAWECIE

Strona Główna  >>  Działania

1AUTOLAWETA ODJECHAŁA NA LAWECIE  - powiększ
Inspektorzy dolnośląskiej ITD prowadząc działania z wykorzystaniem Mobilnej Linii Diagnostycznej zatrzymali dynamicznie do kontroli we wtorek (1 czerwca) na drodze wojewódzkiej nr 297 w Bolesławcu pojazd służący do przewozu pojazdów.

2AUTOLAWETA ODJECHAŁA NA LAWECIE  - powiększ
Efektem kontroli stanu technicznego z wykorzystaniem Mobilnej Linii Diagnostycznej było wyeliminowanie pojazdu z ruchu.

3AUTOLAWETA ODJECHAŁA NA LAWECIE - powiększ
Samochód posiadał liczne usterki w postaci wycieków płynów eksploatacyjnych, uszkodzonego zawieszenia osi pierwszej i drugiej oraz pękniętej szyby czołowej pojazdu. Jednak najpoważniejszą usterką była pęknięta i skorodowana rama pojazdu. Ponadto pojazd był przeładowany.

4AUTOLAWETA ODJECHAŁA NA LAWECIE  - powiększ
W wyniku kontroli został zatrzymany dowód rejestracyjny, natomiast pojazd opuścił punkt kontroli na lawecie.

Kierowcę inspektorzy ukarali mandatami karnymi.

Powyższe pokazuje, że rutynowe kontrole Inspekcji Transportu Drogowego z wykorzystaniem mobilnej linii diagnostycznej skutecznie wpływają na poprawę bezpieczeństwa na drogach, oraz skutecznie eliminują z dróg pojazdy, które zagrażają innym użytkownikom.

 


2021-06-02

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-06-02 13:39:38

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43