Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipPRZEŁADOWANY I NIESPRAWNY DOSTAWCZAK

Strona Główna  >>  Działania

1PRZEŁADOWANY I NIESPRAWNY DOSTAWCZAK  - powiększ
W środę (2 czerwca) w miejscowości Radomierz na drodze krajowej nr 3 inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali pojazd dostawczy marki IVECO o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.

2PRZEŁADOWANY I NIESPRAWNY DOSTAWCZAK  - powiększ
Szczegółowa kontrola przeprowadzona na mobilnej linii diagnostycznej wykazała liczne usterki stanu technicznego tj. wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzone zawieszenie pierwszej osi, uszkodzone lusterko wsteczne, niesprawny hamulec pomocniczy, niesprawne oświetlenie.

3PRZEŁADOWANY I NIESPRAWNY DOSTAWCZAK  - powiększ
Ponadto pojazd wraz z ładunkiem ważył 5038 kg tj. o ponad 1,5 tony więcej niż dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

W konsekwencji inspektorzy ukarali kierowcę mandatami karnymi, zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu i wydali zakaz dalszej jazdy.


2021-06-02

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2021-06-02 13:48:59

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43