Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
„ZŁOM” NA KOŁACH - powiększ

Brak tarczy hamulcowej, pęknięta poduszka pneumatyczna zawieszenia, popękane elementy konstrukcyjne ramy naczepy, to tylko niektóre z ujawnionych nieprawidłowości przez ...
 BEZ PRAWA JAZDY I OPŁAKANYM STANIE TECHNICZNYM. - powiększ

Inspektorzy dolnośląskiej ITD prowadząc działania z wykorzystaniem Mobilnej Linii Diagnostycznej zatrzymali do kontroli w czwartek (29 lipca maja) na ...
 CZY OPŁACAŁO SIĘ RYZYKOWAĆ BEZPIECZEŃSTWEM ? - powiększ

W piątek 23.07.2021r, zatrzymany do rutynowej kontroli zespół pojazdów został poddany wstępnej kontroli stanu technicznego. Doświadczenie funkcjonariuszy uczy, że ...
 DZIAŁANIA KONTROLNE NA A4 - powiększ

Nie stosowanie się przez kierowców pojazdów ciężarowych do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe”, nie przestrzeganie przez kierowców ...
 AUTOBUS Z DZIEĆMI I NIESPRAWNYMI HAMULCAMI - powiększ

Zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego i zakazem dalszej jazdy zakończyła się kontrola autobusu, który miał przewieźć grupę zuchów i harcerzy na ...
 WIRTUALNA ZAŁOGA - powiększ

12 lipca(poniedziałek), inspektorzy z jeleniogórskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, prowadząc działania kontrolne na DK – 3 ...
 ZESTAW Z NIESPRAWNYM UKŁADEM HAMULCOWYM  - powiększ

Kontrola zespołu pojazdów przeprowadzona przez inspektorów kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD, zakończyła się wyeliminowaniem go z ruchu z powodu zagrożenia ...
 NOCNE DZIAŁANIA W KOTLINIE KŁODZKIEJ  - powiększ

4 lipca (niedziela) inspektorzy z kłodzkiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego rozpoczęli całonocne działania kontrolne na drogach Kotliny Kłodzkiej.   Dzięki ...
 BEZ PRAWA JAZDY W TRAGICZNYM STANIE TECHNICZNYM  - powiększ

Pierwszy dzień lipca 2021r obfitował w problemowe kontrole przeprowadzone przez inspektorów transportu drogowego z kłodzkiej jednostki dolnośląskiej ITD. Najpierw w ...
 PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR NIEBEZPIECZNYM POJAZDEM - powiększ

30 czerwca 2021roku, na drodze ekspresowej S3 na terenie Powiatu Legnickiego Inspektorzy z WITD we Wrocławiu zatrzymali do kontroli ...
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 86 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego   Dyżur Informacyjny ITD  

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Gorzów 95 72 55 101
Kraków 695 301 299 od 8:30
Radom 48 629 87 43

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.