Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
ZA CIĘŻKI I BEZ ZEZWOLENIA.  - powiększ

Dolnośląscy Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego  1 października 2020 r. prowadzili działania ukierunkowane na eliminowanie z ruchu przeładowanych pojazdów poruszających ...
 CYKLICZNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB - powiększ

Dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na kontrole „szarej strefy” w przewozach osób. Dwóch kolejnych, zatrzymanych kierowców ...
 DWUKROTNIE PRZEKROCZYŁ PRĘDKOŚĆ I STRACIŁ PRAWO JAZDY - powiększ

35-letni mieszkaniec Kamiennej Góry utracił uprawnienia do kierowania pojazdami na najbliższe trzy miesiące za przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym ...
 „EPIDEMIA” PIJANYCH KIEROWCÓW - powiększ

Podobnie jak reszta świata, również Polska  stara się ograniczać skutki epidemii koronawirusa. Tymczasem nie widać u nas końca innej ...
 OD ROKU BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH – W OPŁAKANYM STANIE  - powiększ

W dniu 11.09.2020 Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego, podczas działań ukierunkowanych na kontrolę stanu technicznego, zatrzymali. Samochód ciężarowy marki Renault należący ...
 ALKOHOL WAGI CIĘŻKIEJ – WZIĄŁ ROBOTĘ ZA 6-ciu - powiększ

W dniu 09.09.2020r. na drodze krajowej nr 35 Inspektor kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD zatrzymał do kontroli samochód dostawczy marki ...
 DOLNOŚLĄSCY INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY SZKOLNE  - powiększ

Nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych i niesprawne ogumienie były powodem zatrzymania dwóch dowodów rejestracyjnych autobusów realizujących przewozy dzieci ...
 KIERUJĄCY NIE KIEROWCA - powiększ

Rażąco przekroczył dozwolona prędkość w terenie zbudowanym, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, pojazdem bez badań technicznych posiadającym liczne usterki. ...
  PODZIĘKOWANIA DLA DOLNOŚLĄSKIEJ INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO OD STRAŻY GRANICZNEJ ZA WSPÓLNE DZIAŁANIA W CELU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM PANDEMII  - powiększ

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Michalski podziękował dolnośląskim inspektorom transportu drogowego i przekazał na ręce Dolnośląskiego ...
 SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU - powiększ

Pod wpływem alkoholu jechali skuterem do sadu po brzoskwinie. W trakcie podróży przyczepka prowizorycznie sprzężona z pojazdem wypięła się ...
 

« Poprzedni 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 87 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.