Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
BEZ PRAWA JAZDY I LICENCJI PRZWOZIŁ PIASEK - powiększ

Bez wymaganej licencji na transport, prawa jazdy, przeglądu tachografu i nie rejestrując swojego czasy pracy, kierowca pojazdu ciężarowego przewoził ...
  PRZEŁADOWANY POJAZD Z USTERKAMI TECHNICZNYMI - powiększ

Nadmiernie przeładowany pojazd, niezabezpieczony ładunek oraz liczne usterki techniczne to wynik jednej z kontroli, przeprowadzonej przez inspektorów z jeleniogórskiego ...
 KOLEJNY DZIEŃ REALIZACJI WNIOSKÓW O KONTROLĘ I KOLEJNE ZATRZYMANIA - powiększ

Inspektorzy transportu drogowego z wrocławskiego oddziału Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego kolejny raz realizowali działania na wniosek Rady Osiedla przy ...
 BEZ ZAŚWIADCZENIA I BADAŃ TECHNICZNYCH - powiększ

Brak zaświadczenia na niezarobkowe przewozy drogowego rzeczy, brak badań technicznych ciągnika siodłowego oraz liczne usterki techniczne całego zestawu to ...
 WPADŁ BO PRZEJECHAŁ NA CZERWONYM  - powiększ

Kierowca pojazdu ciężarowego przejechał na czerwonym świetle – zatrzymała go Policja. Okazało się, że niesprawnym technicznie pojazdem przewożone są ...
 BEZ BADAŃ TECHNICZNYCH I WAŻNEGO ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA ADR - powiększ

Bez badań technicznych i ważonego świadectwa dopuszczenia , kierowca pojazdu należącego do przewoźnika krajowego wykonywał transport blisko 25 ton towarów ...
 ZAANGAŻOWANIE INSPEKTORÓW W WALKĘ Z PANDEMIĄ - powiększ

Inspektorzy Transportu Drogowego na polecenie Wojewody Dolnośląskiego zaangażowali się w przewóz środków ochrony do domów pomocy społecznej, miejskich domów ...
 NIETRZEŹWY KIEROWCA CIĘŻARÓWKI - powiększ

Ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał białoruski kierowca ciężarówki, zatrzymany do kontroli przez inspektorów dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. ...
 NACZEPA Z WYRWANĄ OSIĄ - powiększ

Szereg poważnych usterek technicznych zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego ujawnili podczas kontroli inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ...
 Z PRAWEM JAZDY KATEGORII B+E KIEROWAŁ TIREM - powiększ

Pełniąc obowiązki służbowe w drugi dzień Świąt Wielkanocnych na dolnośląskim odcinku autostrady A4 inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę, ...
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 84 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.