Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
SZESNASTOKROTNIE PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK - powiększ

Szesnastokrotnie przeładowany „dostawczak”, przewóz ADR z rażącymi naruszeniami, to tylko niektóre z ujawnionych nieprawidłowości przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu ...
 NOCNE DZIAŁANIA NA S3 - powiększ

Dwa zatrzymane pojazdy nienormatywne, cztery wszczęte postępowania administracyjne za naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym, czasu pracy oraz dotyczących użytkowania ...
 ITD W OCHRONIE ŚRODOWISKA  - powiększ

W dniu 10 marca 2021  w miejscowości   Jelenia Góra, ul. Konstytucji - dk 3, został zatrzymany do kontroli pojazd, ...
 PRZEWÓZ ODPADÓW POD KONTROLĄ INSPEKCJI  - powiększ

Powodem zatrzymania pojazdu przewożącego odpady była realizacja wniosku o kontrolę skierowanego do dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego przez Wydział Ochrony ...
 JEDEN PZEWOŹNIK – TRZY WYŁĄCZNIKI TACHOGRAFU - powiększ

Jednej z najbardziej zawansowanych sposobów manipulacji tachografu wykryli dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego podczas prowadzonych działań na drodze S3.  23.02.2021 r. inspektorzy ...
 NA MAGNESIE PRZEZ POLSKĘ - powiększ

Dnia 18.02.2021 r. insp. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania dynamiczne na autostradzie A4 ukierunkowane na kontrolę ...
 WPADŁ BO PRZEKROCZYŁ PRĘDKOŚĆ - powiększ

Przekroczenie prędkości, które było powodem zatrzymania pojazdu ciężarowego do kontroli okazało się początkiem kolejnych naruszeń i poważnych usterek technicznych ...
 INSPEKTORZY SKONTROLOWALI AUTOBUSY PRZEWOŻĄCE PRACOWNIKÓW - powiększ

Usterki układu hamulcowego, niesprawne oświetlenie, oraz braki dokumentacji, to bilans kontroli autobusów, którymi dowożono pracowników do centrum logistycznego w ...
 „EKSPRESEM” Z POLSKI DO TURCJI  - powiększ

16 lutego 2021 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Transportu Drogowego we Wrocławiu Prowadzili działania na drodze ekspresowej S3, na terenie ...
 PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI - powiększ

Brak aktualnych badań technicznych naczepy oraz nieprawidłowe oznakowanie sztuk przesyłek przy przewozie materiałów niebezpiecznych ujawnili inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu ...
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 84 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.