Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
SZYBKA POMOC INSPEKTORÓW NA OBLODZONEJ S8 - powiększ

Szczęście w nieszczęściu to chyba najtrafniejsze określenie tego co wydarzyło się na 40 km drogi ekspresowej S8 w piątkowy poranek ...
 KIEROWAŁ BEZ PRAWA JAZDY WPADŁ JADĄC NA CZERWONYM ŚWIETLE - powiększ

Dnia 12.02.2021 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania kontrolne na terenie Legnicy. Jadąc ulicami ...
 MIMO BRAKU DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO, JUŻ JECHAŁ NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY - powiększ

Dnia 11.02.2021 r. insp. z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu prowadzili działania na drodze krajowej S3 na terenie ...
 TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH NA CUDZEJ KARCIE KIEROWCY - powiększ

Wyruszył w trasę na karcie szefa transportując ładunek baterii samochodowych z Polski do Francji. Daleko nie zajechał, gdyż chwilę ...
 BEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA I Z NIEZABEZPIECZONYM ŁADUNKIEM - powiększ

Niezastosowanie się do ograniczenia tonażowego okazało się jedynie wierzchołkiem góry lodowej nieprawidłowości ujawnionych przez inspektorów transportu drogowego z Wrocławia. ...
 PROWADZIŁ CIĘŻARÓWKĘ NA TAK ZWANEGO ŚPIOCHA - powiększ

Młody turecki kierowca jechał na tzw. „śpiocha”, „obudził się” na 156 km autostrady A4, gdy został zatrzymany przez Inspektorów ...
 UKRYTY ŁADUNEK ADR - powiększ

Nieznakowanym pojazdem tablicami barwy pomarańczowej holenderski kierowca przewoził towary niebezpieczne ukryte pomiędzy innym ładunkiem. Dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego, zatrzymali ...
 NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR - powiększ

W dniu 1 lutego 2021 r. inspektorzy z WITD we Wrocławiu prowadzili działania na drodze krajowej nr S3, na ...
 ŚMIERTELNY WYPADEK NA A4 - powiększ

Do tragicznego wypadku doszło 26 stycznia w godzinach przedpołudniowych, na 69 km autostrady A4 w kierunku granicy. W wypadku wzięły ...
 KIEROWCA BEZ BADAŃ I SZKOLENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM - powiększ

Słowacki kierowca wykonywał międzynarodowy transport drogowy bez wymaganych badań lekarskich i psychologicznych oraz wymaganego szkolenia. Przewóz zakończył na 156 ...
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 84 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.