Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
NIEBEZPIECZNE PRZEWOZY ŁADUNKÓW NIEBEZPIECZNYCH - ADR - powiększ

W dniu 1 lutego 2021 r. inspektorzy z WITD we Wrocławiu prowadzili działania na drodze krajowej nr S3, na ...
 ŚMIERTELNY WYPADEK NA A4 - powiększ

Do tragicznego wypadku doszło 26 stycznia w godzinach przedpołudniowych, na 69 km autostrady A4 w kierunku granicy. W wypadku wzięły ...
 KIEROWCA BEZ BADAŃ I SZKOLENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM - powiększ

Słowacki kierowca wykonywał międzynarodowy transport drogowy bez wymaganych badań lekarskich i psychologicznych oraz wymaganego szkolenia. Przewóz zakończył na 156 ...
 PRZEWOZIŁ ODPADY NIEBEZPIECZNIE NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI  - powiększ

Niewłaściwie sklasyfikowany towar niebezpieczny, nieprawidłowo oznakowana jednostka transportowa, nieprawidłowo sporządzony dokument przewozowy oraz brak wymaganych instrukcji pisemnych to wynik ...
 INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA - powiększ

Kolejna skuteczna interwencja Dolnośląskich Inspektorów Transportu Drogowego reagujących na wniosek Wrocławian. Nieprzestrzeganie przepisów ruch drogowego tym razem zakończyło się ...
 BEZPIECZNIEJ NA A4 - powiększ

19 kierowców samochodów ciężarowych ukarano mandatem za wyprzedzanie na zakazie. W trakcie akcji dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego na autostradzie ...
 REPLAY NA A4 - powiększ

31 kierowców samochodów ciężarowych ukarano mandatem za wyprzedzanie na zakazie. W trakcie akcji dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego na autostradzie ...
 WYPRZEDZALI MIMO ZAKAZU  - powiększ

24 kierowców samochodów ciężarowych ukarano mandatem za wyprzedzanie na zakazie. W trakcie akcji dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego na autostradzie ...
 BEZ PRAWA JAZDY, PRZEGLĄDU NIE REJESTRUJĄC CZASU PRACY PRZEWOZILI ZWIERZĘTA - powiększ

Inspektorzy dolnośląskiej ITD zatrzymali do rutynowej kontroli na krajowej „trójce” w Jeleniej Górze pojazd przewożący kozy. Stwierdzili długą listę ...
 BRAK OSTROŻNOŚCI NIE POPŁACA - powiększ

23 listopada na 36 kilometrze drogi krajowej nr 35 w okolicach Mokrzeszowa doszło do wypadku drogowego z udziałem autobusu ...
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 85 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.