Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
 NA MAGNESIE BEZ BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA - powiększ

Kierowca zakłócał pracę tachografu cyfrowego przy użyciu magnesu, prowadząc pojazd ciężarowy bez ważnych badań lekarskich i psychologicznych oraz obowiązkowego ...
 KOLEJNE MANDATY ZWIĄZANE Z ZAKAZEM WYPRZEDANIA NA A4 - powiększ

15 kierowców ukarano mandatami za wyprzedzanie na zakazie dotyczącym samochodów ciężarowych. Oprócz tego funkcjonariusze dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego ukarali kierowców ...
 ŚMIERTELNY WYPADEK NA KRAJOWEJ 8 - powiększ

Na drodze krajowej nr 8, w pobliżu miejscowości Kobierzyce doszło do wypadku drogowego.  Samochód osobowy zderzył się  z ciężarówką ...
 KOLEJNE DZIAŁANIA KONTROLNE NA A4 DOTYCZĄCE ZAKAZU WYPRZEDZANIA PRZEZ POJAZDY CIĘŻAROWE  - powiększ

Prawie wszyscy zatrzymani podczas działań na autostradzie A4 przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego kierowcy pojazdów ciężarowych  nie stosowali się ...
 POJAZD BEZ HAMULCÓW WYKLUCZONY Z RUCHU  - powiększ

Niesprawne hamulce, zużyte i uszkodzone opony oraz wiele innych usterek to bilans tylko jednej z kontroli przeprowadzonej przez dolnośląskich ...
 KONTROLE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKAMI - powiększ

Dolnośląscy inspektorzy transportu drogowego cyklicznie prowadzą działania ukierunkowane na kontrole przewozu osób taksówkami. Podczas działań inspektorzy ujawnili przejazd realizowany ...
 AUTOBUSEM BEZ HAMULCÓW MIAŁY PODRÓŻOWAĆ DZIECI NA WYCIECZKĘ - powiększ

Nieszczelny  układu hamulcowego oraz brak kalibracji tachografu stwierdzili dolnośląscy inspektorzy ITD w jednym z autokarów, który miał przewieźć dzieci ...
  RUSZYŁA KAMPANIA TWOJE ŚWIATŁA - NASZE BEZPIECZEŃSTWO - powiększ

Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” ma zwrócić uwagę kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. Zwłaszcza jesienią, ...
 KOLEJNE ZMASOWANE DZIAŁANIA DOLNOŚLĄSKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO NA A4 - powiększ

Podstawowym celem prowadzonych działań była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w miejscach, w których obowiązuje ...
 RAŻĄCE PRZEKROCZENIE NORM ZADYMIENIA SPALIN - powiększ

Poruszał się po drogach Wrocławia niesprawnym pojazdem bez wymaganego badania technicznego. [2] Badanie spalin przeprowadzone przez inspektorów Transportu Drogowego ...
 

« Poprzedni 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 85 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.