Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
JAZDA „NA ŚPIOCHA”  - powiększ

W dniu 27 stycznia 2014 r. podczas czynności kontrolnych inspektorzy z legnickiego Oddziału Terenowego WITD we Wrocławiu po raz kolejny ...
 ITD DLA KIEROWCÓW - IV STOLIK INSPEKCYJNY - powiększ

Kliknij na plakt - dowiesz się więcej.
 INSPEKTORZY Z WIZYTĄ W ZESPOLE SZKÓŁ W MĘCINCE - powiększ

W dniu 24.01.2014 r. inspektorzy z legnickiego oddziału  Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego brali udział w Projekcie Prewencyjnym pt. „Bezpieczna ...
 BEZ HAMULCÓW i ŚWIATEŁ NA ŁYSYCH OPONACH - powiększ

W dniu 24 stycznia 2014 r. o godz. 10:15 we Wrocławiu przy Alei Jana III Sobieskiego, inspektorzy z dolnośląskiej ...
 ZAPOMNIAŁ, ŻE JEDZIE NA DWÓCH KARTACH - powiększ

W dniu 23 stycznia 2014 r. o godz. 08:30 na 156 km autostrady A4, inspektorzy z dolnośłąskiej ITD zatrzymali ...
 PRZEWÓZ PRACOWNIKÓW POD KONTROLĄ INSPEKCJI - powiększ

W dniu 20 stycznia br. w godzinach porannych, inspektorzy z wrocławskiej Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili działania kontrolne ukierunkowane na ...
 BIAŁORUSKI KIEROWCA „TIRA” NA PODWÓJNYM GAZIE  - powiększ

11 stycznia 2014 r. w godzinach dopołudniowych, w toku rutynowych działań kontrolnych prowadzonych przez inspektorów z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ...
 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu - powiększ

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia  oraz szczęścia i pomyślności w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku życzą  Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu  
 JAK SARDYNKI W BUSIE - powiększ

W dniu 16 grudnia 2013 r. w godzinach porannych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, wspólnie z ...
 NIESPRAWNE AUTOBUSY - powiększ

W dniu 17.12.2013 r. inspektorzy z legnickiego oddziału ITD, przeprowadzili kontrolę autobusów, którymi realizowane były przde wszystkim pzewozy miejskie ...
 

« Poprzedni 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 87 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.