Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
KIEROWCA „ZAROBIŁ” 20 PKT KARNYCH W KILKA MINUT - powiększ

  Podczas działań kontrolnych na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szczytna Śląska inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ...
 NIERZETELNI PRZEWOŹNICY NA TRASIE WROCŁAW - ŚWIDNICA - powiększ

W dniu 12 czerwca w godzinach popołudniowych inspektorzy z wałbrzyskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wraz z ...
 Od 1 lipca 2013 r. zostanie wprowadzony także i na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej ...
 (NIE) BEZPIECZNY AUTOKAR - powiększ

W dniu 12 czerwca 2013 r., w godzinach popołudniowych inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w ...
 INSPEKTORZY Z WIZYTĄ W PRZEDSZKOLU NR 1 W OLEŚNICY - powiększ

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu odwiedzili kolejną jednostkę oświatową. W dniu 10 czerwca br. odpowiadając na zaproszenie, ...
 ZAGRAŻAŁ BEZPIECZEŃSTWU DROGOWEMU NARUSZAJĄC PRZEPISY CZASU PROWADZENIA POJAZDU - powiększ

W dniu 6 czerwca 2013 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu           ...
 KIEROWCA CIĘŻARÓWKI PROWADZIŁ POJAZD POD WPŁYWEM NARKOTYKÓW - powiększ

W dniu 5 czerwca 2013 r. na drodze krajowej nr 8 w Boguszynie k/Kłodzka,  inspektorzy z kłodzkiego oddziału Wojewódzkiego ...
 ŚMIERCIONOŚNA MIESZANKA NA A4 UJAWNIONA I ZABEZPIECZONA - powiększ

Trujący towar niebezpieczny, fatalny stan techniczny ogumienia pojazdu ciężarowego w połączeniu z całkowitym brakiem zabezpieczenia przewożonego ładunku, a wszystko to, ...
 DZIEŃ DZIECKA Z ITD.  - powiększ

[1]w dniu 29 maja 2013 r. inspektorzy z Oddziału Terenowego Dolnośląskiego WITD w Legnicy uczestniczyli w organizowanym z okazji Dnia ...
 WSPÓŁPRACA Z MILICKĄ POLICJĄ  - powiększ

W dniu 28 maja 2013 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wspólnie z funkcjonariuszami z sekcji ruchu ...
 

« Poprzedni 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.